thijsses hof

Heemtuin Thijsse’s Hof

Thijsse's hofThijsse’s Hof is een planten- en vogeltuin in het Bloemendaalse Bos. De Hof is een heemtuin voor natuur- en milieu-educatie. In deze tuin worden flora en fauna uit Zuid-Kennemerland aan een breed publiek getoond in natuurlijke begroeiingen zoals duinbos, struweel, duingrasland en duinvalleivegetaties.

Thijsse’s Hof is opgericht door en vernoemd naar één van de eerste natuurbeschermers in Nederland: Jac. P. Thijsse. Deze biologieleraar is oprichter van vereniging natuurmonumenten woonde en werkte een groot deel van zijn leven in Bloemendaal. In 1925 kreeg hij het stuk grond dat bestond uit voormalige aardappelakkertjes met eikenhakhout voor zijn 60ste verjaardag van welgestelde vrienden en de Gemeente Bloemendaal. Hij richtte de tuin geheel opnieuw in met de medewerking van tuin- en landschapsarchitect L. Springer.

Vanaf het begin stelde Thijsse zich als doel om hier – op de rand van villawijk Duin en Daal en het Bloemendaalse Bosde – wilde planten uit Kennemerland te presenteren in natuurlijke begroeiingen die zich (grotendeels) spontaan ontwikkelen. In de heemtuin komen circa 800 soorten planten en dieren voor die van oorsprong thuishoren in de duinen van Zuid-Kennemerland. De Hof wordt beheerd door een particuliere stichting met vele vrijwilligers en één aangestelde hovenier/beheerder.

Toegankelijkheid en rondleidingen
Thijsse’s hof is gratis toegankelijk mits men op de paden blijft en niets plukt of verstoort.

Openingstijden:
– van 1 april t/m 30 september: dinsdag t/m zondag van 09.00 tot 17.00 uur.
– van 1 oktober tot 31 maart: dinsdag t/m zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.
– Met Pasen en Pinksteren is de Thijsse’s hof geopend.
– Van 24 december t/m 1 januari gesloten.
Elke eerste zondag van de maanden april tot en met oktober vinden er gratis rondleidingen plaats door natuurgidsen (start 14.00 uur bij de ingang van de Hof).

Leave A Reply