landgoed caprera bloemendaal

Landgoed Caprera

Landgoed Caprera beslaat 40 hectare grond en ligt aan de uiterste rand van het binnenduinen. Het park ligt op de flanken van het Kopje van Bloemendaal, de hoogste duintop van Zuid-Kennemerland. Caprera is onderdeel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en grenst aan de bekende Kennemerduinen.

Dagkaarten zijn te koop bij de ingang (kosten: €1,00). Honden mogen tegen betaling mee.

Het landgoed is vooral bekend van het openluchtheater waarmee werd begonnen in 1948, maar dat maakt geen onderdeel uit van het eigenlijke park. Het wandelpark zelf heeft een oppervlakte van 25 ha heeft veel verschillende typen bos, mooie vergezichten en een meertje.

Landgoed Caprera Kennemerduinen
Het meertje van Landgoed Caprera

In het hoogste deel van Caprera is een viertal uitzichtpunten vrijgemaakt in het bos. Drie daarvan kijken uit landinwaarts: richting Haarlem en Amsterdam. Eéntje ligt meer aan de zuidzijde van Caprera en biedt uitzicht richting zee over de Kennemerduinen.

Het hoogste deel van het park bestaat vooral uit aangeplant dennenbos. Via een steile helling met beuken komt men in het lage deel van het bos dat uit gemengd loofbos bestaat. Hier zijn mooie doorkijkjes naar de graslanden. Het moerasbos rond het meertje heeft weer een totaal andere sfeer en plantengroei.

Meertje van Caprera
Het meertje ligt in het drassige veen ten Westen van de hoger gelegen duinen en is minstens 800 jaar oud. Het is ontstaan uit een duinbron.

Ontginning
Men vermoed dat de gronden rond het meer al in een vroeg stadium zijn ontgonnen. Op een kaart uit 1599 staat de omgeving al ingetekend als weiland met sloten.

Blekerijen
Deze stroken weiland worden werven genoemd. De naam werf duidt op het bleken van linnen en garen. De weilanden, samen met schoon duinwater en het florerende handelscentrum Haarlem op korte afstand, maakte dit gebied ideaal voor het wassen en bleken voor de linnenindustrie en het wasgoed.

De blekerij was eeuwenlang een belangrijke tak van nijverheid die in de regio wedijverde met de bierbrouwers om het gebruik van het schone duinwater.

Het meertje nu
Tegenwoordig is het meertje een moerasachtig gebied, ideaal voor vogels en vleermuizen. Het meertje wordt gevoed vanuit een kwel in het duin. Het is het enige stuk van het park dat niet vrij toegankelijk is.

Historie van landgoed Caprera

Huis Aelbertsberg Caprera
Huis te Aelbertsberg

Caprera is slechts een deel van het middeleeuwse landgoed ‘Huis te Aelbertsberg’, dat dateert uit de tijd van Graaf Floris II (ca 1085 – 1122). Pas in 1858 krijgt het landgoed de naam Caprera, het beslaat dan nog een veel groter gebied dan nu.

Gemeente Bloemendaal
In 1956 wordt het tegenwoordige wandelpark Caprera aangekocht door de gemeente Bloemendaal. Na het opknappen met behulp van een plan van Staatsbosbeheer wordt het park in 1960 opengesteld voor publiek. In die tijd is ook de bouw van het openluchttheater afgerond.

Landschapselementen
Korte tijd reed er een paardentram naar Caprera. De ronde baan in deelgebied 1 was bedoeld als draaipunt voor de tram.
Het Openluchttheater en het ernaast gelegen restaurant (paviljoen) zijn in 2000 gemoderniseerd. Sindsdien is het aantal voorstellingen in het theater uitgebreid.

In 1992 is het wandelpark Caprera vergroot met een deel van het naastgelegen Wilhelminapark. Dat is nog te zien aan de zo hier en daar abrupt eindigende paden.

Toegang en wandelroute

ingang van caprera
Kunst voor de hofdingang van Caprera

Het hele Park behalve het grasland met het meertje zijn toegankelijk. Als er voorstellingen zijn in het openluchtheatervan Caprera is het park voor bezoekers gesloten.
Ingang 1: Hoge Duin en Daalseweg 2 in Bloemendaal.
Ingang 2: bij ’t Kopje van Bloemendaal (deze is geopend van mei t/m sept. en weekends van 11.00 tot 16.00 uur).

Honden
Wandelpark Caprera is een van de weinige plekken waar wandelaars welkom zijn met hun honden.
In het voorjaar dient men wel rekening te houden met al wat hier groeit en moeten de honden op sommige plekken aan de lijn. Voor honden is een apart toegangskaartje nodig en er geldt een opruimingsplicht voor hondenpoep.

Bereikbaarheid
Parkeren bij Theater Caprera is gratis en kan voor het theater aan de rechterzijde van de Zomerzorgerlaan en Hoge Duin en Daalseweg. Volg de weg langs het theater omhoog. Bovenaan de Hoge Duinweg en Daalseweg bij het kopje is ruimte voor ca. 250 auto’s. Let goed op de borden om een bekeuring te voorkomen.
Caprera ligt op zo’n 20 minuten lopen van station Bloemendaal en op 15 minuten van bushalte Vijverweg.

Wandelroute
Landgoed Caprera telt 1 uitgepeilde wandelroute die het hele park doorkruist. Het park zelf is groot genoeg voor een wandeling van een klein uur.

Flora en Fauna
Caprera heeft dankzij de bijzondere ligging van het bospark op de hellingen van de binnenste duinrand een opmerkelijke en zeer gevarieerde flora en fauna.

Flora
Op het landgoed zijn bij een inventarisatie 181 plantensoorten gevonden. Dat is voor een gebied met deze beperkte omvang erg veel. De vroegbloeiende bolgewassen zijn hierbij niet eens meegeteld, maar ook die zijn ruim vertegenwoordigd.

Rond de duintoppen
Het hooggelegen deel op de toppen van de duinen is overwegend aangeplant dennenbos. Hier komt men struwelen tegen met kardinaalsmuts, duindoorn en hondsroos. In de ondergroei vindt men de eikvaren, mannetjesvaren, buntgras, glad walstroo, kruipend stalkruid, pimpernel, duinsalomonszegel, slangekruid en de elders zeldzame pijpbloem. Daarnaast zijn er in het verleden gekweekte planten aangeplant, zoals
Taxus, Mahonie, Hortensia, Jeneverbes en Buxus.

Bijzonder Kwelbos en duinrel
Ecologisch gezien is Caprera vergelijkbaar met het Brouwerskolkpark in Overveen. Beide hebben een fraaie overgang tussen droge duinen en de natte vlakte erachter. Deze overgangen en met name de kwelbossen zijn inmiddels zeer zeldzaam in West-Nederland. Het moerasbos heeft een totaal andere plantengroei dan de rest van Caprera. Het bos wordt gevormd door wilgen, berken en elzen, die met hun voeten in het water staan. Eronder groeien moerassoorten zoals Bitterzoet, Gele lis, Gele waterkers, Pluimzegge, Moeras vergeet-mij-nietje en Scherpe boterbloem.

Fauna
Caprera is een ideale omgeving voor vleermuizen, omdat er de nodige schuilplaatsen zijn te vinden (oude bomen) in combinatie met een bosrand en water, waar de vleermuizen voedsel zoeken. Er leven in en om Caprera maar liefst negen soorten vleermuizen, waaronder de Water- en Grootoorvleermuis, die zonder uitzondering tot beschermde diersoorten horen.

Er broeden vele vogelsoorten in Caprera waaronder de nachtegaal. Het aantal grondbroeders is echter beperkt door de grote hoeveelheid honden die er wordt uitgelaten.

Leave A Reply