naaldenveld in bentveld

Het Naaldenveld in Bentveld-Aerdenhout

Het Naaldenveld in Bentveld-AerdenhoutHet Naaldenveld is een een ruig binnenduin dat in beheer is bij het Landschap Noord-Holland. Met 14 ha is het niet groot. Bovendien is het redelijk onbekend en zodat het vooral bezocht wordt door omwonenden. Toch kun je in dit gebied met een geheel eigen karakter terecht voor een heerlijke korte duinwandeling.

Landgoed Groot-Bentveld
Het Naaldenveld maakte lang onderdeel uit van Landgoed Groot-Bentveld, waarvan het hoofdhuis en opstallen aan de Zuidlaan nog te bewonderen zijn. Op landgoederen verwacht je meestal dat oude beuken en eiken de boventoon voeren. Op het Naaldenveld is dat anders. Zoals de naam doet aangeeft bestaat het voor een groot deel uit dennenbos. Veel van de grove en zwarte dennen zijn al meer dan 100 jaar oud en de hoge kruinen hebben prachtige kronkelende rode takken. Het voormalige landgoed vertoont weinig sporen meer van de buitenplaats die het eens was: Het is een ruig en bultig bos met veel ondergroei en struweel met lage eiken en andere bomen. Kronkelige zandpaden en de prettige wildernis met hier en daar een bankje nodigen uit tot een wandeling.

Toegang
Het Naaldenveld is gedeeltelijk toegankelijk voor bezoekers. Dit kennemer duingebied is omgeven door villa’s, een scouting kampeerterrein, de Amsterdamse waterleidingduinen en landgoed Kennemerroode. Het terrein heeft twee ingangen: bij het parkeerterreintje aan het eind van de Zwaluwenweg en bij de Naaldenveldweg (een zijweggetje van de Zuidlaan) in Aerdenhout.
Honden mogen tussen 1 augustus en 1 maart overal loslopen. In het broedseizoen moeten ze aan de lijn.
Parkeren kan (gratis) op de kleine parkeerplaats aan het einde van de Naaldenveldweg en aan de Zuidlaan.

Historie
Het Naaldenveld maakte lang onderdeel uit van landgoed Groot Bentveld, een van de oudste nog bestaande buitenplaatsen in de Kennemer duinen. Ook het ernaast gelegen en aan het huidige landhuis grenzende scouting kampeerterrein Het Naaldenveld (18 ha) hoorde hierbij. Het scouting terrein is ook door de staat aangewezen als natuurgebied en heeft dezelfde kenmerkende plantengroei met afwisselend naald- en loofbos.

kennemer landgoed groot-bentveldLandgoed Groot-Bentveld kent een meer dan 1000 jaar oude geschiedenis. Van oorsprong was het een bescheiden duinboerderij die voor het eerst rond het jaar 960 vermeld wordt in kerkelijke geschriften. In 1660 was het uitgegroeid tot een hofstede (grote boerderij of buitenplaats) De bebouwing op het huidige landgoed – dat net ten Noorden van het Naaldenveld ligt- is van 1625 en later.
Na 1722 werd het onder de familie Lestevenon vergroot en verfraaid. In 1797 kwam het in bezit van Jan Nicolaas van Eys die het direct weer doorverkocht aan de Amsterdamse koopman Hendrik Jacob Koenen. Hij liet de tuin tussen 1797 en 1808 transformeren tot een landschapstuin. Ook het huis werd verbouwd. Op de noordpoort tot het landgoed liet hij een grote hek met het opschrift ‘Bendveld’ plaatsen.

Vanaf 1838 was (Groot) Bentveld in eigendom van de Van Lenneps. In de eerste helft van de 20ste eeuw werden de Bloemendaalse delen van ‘Groot Bentveld’ verkocht voor de bouw van villa’s.

 

Landgoed in verval
Het eens enorme landgoed bestaat nu nog slechts uit een hoofdgebouw en enkele bijgebouwen met erf en zo’n 3.5 ha grond. In de vorige eeuw kwam het landgoed in verval. Kort na 1900 verrezen de eerste villa’s op het huidige Bloemendaalse deel van Bentveld op de voormalige landerijen van het landgoed. Deze vila’s (of hun opvolgers) omringen nu natuurgebied het Naaldenveld en het toen ontstane landgoed Kennemerroode.

Het verval werd zelfs zo erg dat ondanks dat het landgoed op de Monumentenlijst stond, het begin jaren ’70 dreigde in te storten door langdurige verwaarlozing en achterstallig onderhoud.
In de jaren ’90 verrees een nieuwe lichting villa’s achter het hek dat de voormalige oprijlaan markeert (aan de Taxuslaan). Het landgoed kreeg hiermee weer een financiële injectie. Na een grote en langdurige reddingsactie is het landhuis weer hersteld en heeft het nu meerdere bewoners.

ree naaldenveld
Een Ree in de voor het Naaldenveld zo kenmerkende dichte ondergroei

Kenmerkend voor het Naaldenveld zijn de meer dan 100 jaar geleden aangeplante grove en zwarte dennen. Deze trekken weer specifieke vogels aan zoals het goudhaantje (Nederlands kleinste broedvogel). Daarnaast staan er kronkelige eiken en heeft het gebied een dichte ondergroei (die door beheerder Landschap Noord-Holland deels verwijderd is) waarin onder andere het Echte Judasoor en de Wilde Kardinaalsmuts zijn terug te vinden. De dichte ondergroei biedt weer volop voedsel en beschutting aan zoogdieren. De vaak op voormalige landgoederen voorkomende stinzenplanten zijn in dit bosgebied niet aanwezig.

Fauna
Het damhert en de ree laten zich in het Naaldenveld regelmatig zien. Door de aanwezigheid van honden zijn ze echter iets minder vaak te spotten dan in de ernaast gelegen Amsterdamse Waterleiding Duinen. Het aanbrengen van fuiken waardoor de herten wel de omhekte waterleidingduinen in, maar niet meer uit kunnen heeft het aantal hier flink omlaag gebracht.

Goudhaantje kennemerduinen
Nederlands kleinste vogel: Goudhaantje

Een andere groot zoogdier dat hier zijn sporen achterlaat is de vos. Door zijn aanwezigheid zijn in het gebied geen laag broedende vogels waar te nemen. Vogels die houden van hoge naald- en loofbomen komen er dan weer wel aan hun trekken: de Boomklever, Groene Specht en Grote bonte specht, zoeken in het voorjaar een broedplek in dit gebied.

Ook de mezen zijn hier goed vertegenwoordigd met de koolmees, pimpelmees, staartmees en de glanskop. Door de afwisseling van bos met tuinen en veel dichte ondergroei laat ook de nachtegaal zich hier in het voorjaar vaak horen.

Leave A Reply