koningshof-konikspaard

Duingebied Landgoed Koningshof

Konikspaardjes leveren een bijdrage aan het open houden van het duingebied.
Konikspaardjes leveren een bijdrage aan het open houden van het duingebied.

Koningshof is van oudsher een landgoed dat ruige duinen combineert met Parkbos. Het is eigendom van Natuurmonumenten en maakt deel uit van Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Het 200 ha grote gebied is voor iedereen toegankelijk en ligt in het oudste deel van de duinen, zo’n 4 km van zee. Er zijn drie uitgepijlde wandelroutes.

Door de beschutte ligging ontwikkelde het zich door de eeuwen heen vanzelf van open duin tot bosgebied. In het binnenste deel (dicht bij de toegangsweg) zijn beuken aangeplant die zo hier en daar grotendeels verdwenen lanen flankeren. Om te voorkomen dat het gebied helemaal dicht groeit lopen er grote grazers grond: Schotse hooglanders en Konikspaardjes.

Het grootste deel bestaat uit echte binnenduinen met een deels aangelegd (park)bos waarin de oorspronkelijke landschapselementen wel duidelijk herkenbaar zijn gebleven. Koningshof doet daardoor veel natuurlijker aan dan het ernaast gelegen Elswout. Meer naar het Westen liggen in de ruigere middenduinen met laaggroei. Hiervan is een deel niet toegankelijk voor bezoekers.

Ontwikkelingen
Na een lange periode van leegstand wordt het landhuis van Koningshof in 2011 en 2012 grondig verbouwd en gereed gemaakt voor bewoning. Tegelijkertijd worden in de binnenduinen de parkbos elementen van landschapsarchitect Springer weer tot leven gebracht.

Wandelroutes in Koningshof

Appelberg in Koningshof
Opgang naar de Appelberg

Koningshof is omheind en heeft slechts één toegang. Daardoor is het niet mogelijk een wandeling te maken die ook de aangrenzende gebieden Kraansvlak, het Visserschpad, Middenduin en Elswoud aandoet. Wel zijn in het natuurgebied drie wandelroutes uitgezet, waarvan de langste twee zich prima laten combineren. Het meest westelijke deel van koningshof is niet toegankelijk: het is een rustgebied voor dieren.

Groene wandelroute
De groene wandeling staat bij de ingang aangegeven als 3,5 km lang. In werkelijkheid is hij iets langer: 4.1 km.
Het is de meest afwisselende paaltjeswandeling die door zowel naald- als loofbos gaat, de Appelberg aandoet (stel je hierbij geen vergezichten voor) en langs de rand de meer open duinen gaat. Voor al op het meest westelijke stukje van de wandeling is de kans groot om Konikspaardjes en/of Schotse hooglanders tegen te komen.

Rode wandelroute
De rode wandeling van 2 km blijft echt in de binnenduinen en gaat afwisselend door stukken naald- en loofbos. Dit deel van het duin wordt gekenmerkt door grote hoogteverschillen. De rode wandeling is prima te lopen als vervolg op de groene wandeling (of andersom); er is geen overlap.

Witte wandelroute

koningshof paddestoelen
De binnenduinen met hun vochtige klimaat zijn een prima voedingsbodem voor paddestoelen

Flora
Het gebied kent grote verschillen. In het deel met parkbos kom je rode beuken tegen en door het vallend blad ontstaat in het najaar een gunstig klimaat voor allerlei paddestoelen. Vooral in de open duinen is nog veel van de oorspronkelijke plantengroei aanwezig. Je verwacht misschien geen zeldzame planten op een plek waar kinderen spelen. Maar op de speelweides zijn kleine ereprijs en steentijm te vinden. Ze kunnen, anders dan de meeste planten, goed tegen betreding.

 

koningshof schotse hooglanders
De Schotse hooglanders zijn niet bang en laten zich vaak zien

Fauna
De openplekken in Koningshof behoren tot de weinige plaatsen waar de parelmoervlinder en de duinparelmoervlinder nog te bewonderen zijn. De rupsen van deze vlinders leven van de viooltjes die op de open plaatsen goed gedijen.

Ook de duinhagedis kun je hier nog tegenkomen. Dit nieuwsgierige diertje verraadt zijn aanwezigheid vaak met onrustig geritsel.

Naast de grote grazers die in het gebied zijn uitgezet is ook de ree een regelmatige verschijning.
Het Westelijke halfopen duingebied met laaggroei is ideaal voor roofvogels zoals buizerd, torenvalk, boomvalk en havik.

Historisch Landhuis
Het in 1898 gebouwde landhuis op Koningshof grenst aan de villawijken van Bentveld-Aerdenhout. Het ligt achter een met beuken begroeide duinrug en is ontworpen door de Amsterdamse architect Abraham Salm die ook tekende voor o.a. het Artis-Aquarium.

Landgoed Koningshof

Het huis werd gebouwd in opdracht Mr. Dr. Johannes Luden en zijn vrouw Mathilde van der Vliet, de dochter van Johanna Jacoba van der Vliet-Borski. De familie Van der Vliet-Borski bezat meer buitenplaatsen in de omgeving, waaronder Elswout en het ouderlijk huis van Mathilde: Duinlust.

Parkbos
De directe omgeving van het huis is op parkachtige wijze aangelegd door de bekende tuin- en landschapsarchitect Leonard Springer. Hij wordt algemeen beschouwd als de nestor van de Nederlandse tuinarchitecten. Kenmerkend is de toepassing van de ‘gemengde stijl’ waarin landschappelijke en geometrische stijlen gecombineerd werden. Springer zou in 1925 overigens ook assisteren bij de aanleg van Thijsse’s Hof.

Duingebied
In 1913 breidde de familie Luden het grondgebied uit met de aankoop van een stuk Westelijk aan het landgoed grenzend stuk middenduinen. Om zandverstuiving tegen te gaan wordt er zwarte den aangepland.

Na het overlijden van zijn moeder Mathilde in 1942, blijft Jan Anton Willem Luden alleen op het landgoed wonen. Als ook hij in 1962 overlijdt wordt Koningshof nagelaten aan Natuurmonumenten.

Leave A Reply