Wisenten

De Wisent – ook wel Europese Bizon genoemd – is ‘Europa’s laatste en grootste wilde rundersoort. Aan het begin van de 20ste eeuw was de wisent in het wild uitgestorven. Dankzij fokprogramma’s kon de soort opnieuw uitgezet worden in de bossen van Polen en in 2007 in duingebied Kraansvlak.

Herintroductie in Kennemerland
In april 2007 werden drie wisenten uit Polen geïmporteerd en losgelaten in het grotendeels afgesloten natuurgebied Kraansvlak. Een jaar later werden nog drie dieren toegevoegd. Het uitzetten was een wetenschappelijke pilot waarbij de universiteiten van Groningen, Utrecht en Nijmegen betrokken waren. Andere betrokken partijen waren PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, ARK, Stichting Duinbehoud, FREE Nature en Stichting Kritisch Bosbeheer.

Pilot
Het voornaamste doel van de pilot in het Kraansvlak is om gedurende vijf jaar praktijk ervaring op te doen met vrijlevende wisenten in de Nederlandse situatie, zonder menselijk ingrijpen en zonder bijvoeren. Belangrijk zijn daarbij het effect van deze diersoort op het duinlandschap, dynamiek en duinvegetatie. Het is een uitdrukkelijk doel van de pilot om praktijkervaring en kennis te genereren die een daadwerkelijke herintroductie in Nederland dichterbij brengen.

Begrazing en dynamiek
Ter plaatse leveren de wisenten een belangrijke bijdrage aan de begrazing van het gebied. Doordat ze met hun hoeven de begroeiing deels stuk lopen en de beesten graag een ‘zandbad’ nemen kan het duin weer beter gaan stuiven. En dat trekt weer oorsronkelijke duinplanten aan die in die omstandigheden goed gedijen.

Wisenten zien
Inmiddels zijn er in het Kraansvlak wisentenkalfjes geboren en werd de kudde uitgebreid met exemplaren uit Natuurpark Lelystad. Wie de Wisenten wil zien kan het voetspoor volgen dat vanaf het wurmenveld door het Kraansvlak voert (gele paaltjes – deze route is afgesloten tijdens het vogelbroedseizoen). Ook is in het Kraansvlak een nieuw uitzichtpunt gecreëerd dat alleen bereikbaar is via natuurgebied Middenduin (ingang achter bezoekerscenrtum de Zandwaaijer). Hiervandaan heeft men uitzicht op het duinmeer waar de Wisenten (bijna) iedere dag komen drinken.

Grootste zoogdier
Met een kop-romplengte van 250 tot 270 centimeter en een schouderhoogte van 180 tot 195 centimeter is de Wisent het grootste Europese zoogdier op het land. De koeien van de soort zijn minder vors dan de stieren: Een volwassen stier weegt 800 tot 900 kilo, de koe ‘slechts’ tussen de 500 en 600.

Leave A Reply