Vogelkijkhut – observatiehut

In het Kennemer duingebied zijn drie vogelkijkhutten die zonder uitzondering uitzicht bieden op het water:

1. Vogelkijkhut Kennemerduinen
Dit observatiepunt met de naam Schoutens ‘Vergezicht’ ligt bij het Vogelmeer in de Kennemerduinen, aan de uiterste zuidkant van dit kunstmatig aangelegde meer. De hut is zowel voor wandelaars als fietsers bereikbaar.
De vogelsoorten die hier gespot worden zijn zeer divers, van de hier in een kleine kolonie broedende Aalscholver tot zeldzame water en rietvogels als de Grote Zaagbek en de waterral. Ook voor het waarnemen van trekvogels en kleine zangvogels is deze vogelkijkhut een geschikte locatie.

2. Vogelkijkhut Duinmeer
In de Midden Herenduinen is een observatiehut bij het Duinmeer. De hut is ook bereikbaar vanuit Duin en Kruidberg en staat daar met bordjes aangegeven.
Naast de standaard waargenomen watervogels en meeuwen maak je hier kans om onder andere de Geoorde Fuut, Oeverloper, Groenpoot ruiter en Dodaars te observeren.

3. Vogelkijkhut Waterleidingduinen
Deze hut ligt in de Amsterdamse waterleidingduinen vlakbij Vogelenzang. Vanaf ingang De Oase naar de Oranjekom lopen en het water ongeveer 1,5 km naar links volgen. Tegenover het vogeleiland ligt laag langs het water de vogelkijkhut.
Door de unieke ligging langs het water en in bebost duingebied maak je hier kans zeer uiteenlopende soorten waar te nemen. Enkele vogels die je hier kunt spotten: de IJsvogel, allerlei eendensoorten zoals de Toppereend, Krakeend en Wintertaling. Ook echte bosvogels en parkvogels zoals het Vuurgoudhaantje, Staartmees, Matkopmees en de Grote Bonte Specht laten zich hier zien.

Leave A Reply