Grote grazers

Grote grazers zijn zoogdieren die zich voeden met plantaardig materiaal en die met hun gegraas en hun hoeven een belangrijke bijdrage leveren aan een dynamisch milieu. Ze zijn ruwweg onder te verdelen in vee (runderen, paarden) en ‘wilde’ dieren zoals herten.

Op plaatsen waar verschillende grazers naast elkaar voorkomen zijn ze vaak niet elkaars concurrenten: ze eten verschillende planten en ook de manier waarop ze eten verschilt onderling.

Door hun invloed op het milieu scheppen ze de omstandigheden waar sommige planten en dieren op aangewezen zijn. Grote grazers worden in diverse Kennemer duingebieden ingezet om verruiging tegen te gaan: ze houden de vegetatie kort en voorkomen zo dat overal bos ontstaat en zorgen er in de buitenduinen voor dat zand weer kan stuiven. Dat trekt vervolgens planten aan die alleen in stuivend duin voorkomen.

In de Kennemerduingebieden komen worden de volgende grote grazers ingezet als beheersinstrument. De Koniks (kleine paardjes), Wisenten (oerrunderen), de Schotse Hooglander en Drentse Heideschapen (vooral ingezet in de Amsterdamse Waterleidingduinen voor het aanpakken van Amerikaanse Vogelkers).
Vertegenwoordigers van de ‘wilde’ grote grazers zijn de Ree en en het Damhert, waarvan de laatste vooral in de Amsterdamse Waterleidingduinen enorm goed vertegenwoordigd is.

Leave A Reply