Kennemerduinen: Natuurgebied en regio
De Kennemer duin regio bestaat uit een lappendeken van (voormalige) landgoederen, buitenplaatsen en duingebieden waarvan de bekendste de naam Kennemerduinen heeft.

Nationaal Park
Bijna al de natuurgebieden en Landgoederen maken inmiddels onderdeel uit van Nationaal ParkZuid-Kennemerland waarbinnen de grenzen vervaagd zijn. Vanuit de Kennemerduinen bij Overveen kan men bijvoorbeeld met die fiets of wandelend doorsteken tot IJmuiden en zo het gebied inclusief Duin en Kruidberg en de Heerenduinen doorkruisen.


Vanuit bezoekersoogpunt is het het makkelijkst het Kennemer duin gebied van Noord naar Zuid in te delen in zones.

Noordelijke duinen zone
Dit deel bestaat uit de aaneengesloten gebieden Slingerduin, Midden-Herenduin, Heereduinen, Duin en Kruitberg, Landgoed Caprera en de Kennemerduinen. Buiten het Nationaal Park liggen iets meer land inwaarts de Schapenduinen (gesloten voor publiek), Thijsse’s Hof en helemaal in het Noorden de statige en romantische landgoederen van Velsen: Beeckestein, Schoonenberg, Waterland en Velserbeek.

Middelste duin zone
In de middelste zone is het grootste stuk het Kraansvlak (met slechts 1 voetspoor en 1 fietspad grotendeels afgesloten voor publiek). Het Visscherspad en het Kostverlorenpark sluiten vlak achter Zandvoort aan op het Kraansvlak. Bekender zijn Koningshof, Elswout, Duinvliet en Middenduin. Deze gebieden maken met uitzondering van het Kostverloren Park deel uit van het Nationaal Park Zuid Kennemerland.

Zuidelijke duinen zone
Nog zuidelijker, voorbij de N201 tussen Heemstede en Zandvoort beginnen het Naaldenveld en de Amsterdamse waterleidingduinen. In dit enorme duinreservaat dat reikt tot aan De Zilk mag alleen gewandeld worden; fietsen en andere vormen van recreatie zijn er niet toegestaan. Ook hier liggen land inwaarts weer enkele oude landgoederen die bijna allemaal met elkaar zijn verbonden: Leyduin, Vinkenduin, (Oud) Woestduin, Koekoeksduin (niet toegankleijk) en Het Huis te Manpad (alleen excursies). Er zijn vergaande plannen de waterleidingduinen met een wildviaduct (inclusief fietspad) te verbinden met de middelste zone.

Leave A Reply